Bacaan Doa Ketika Keluar Rumah

Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, baik ucapan, perbuatan maupun penetapan beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam, yang ditujukan sebagai syariat bagi umat Islam.

keutamaaa menghidupkan sunah
Rasulullah SAW bersabda:

“Barangsiapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku, kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan (pahala) seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun“

"Barang siapa menghidupkan sunahKu sungguh dia cinta kepadaku,dan barang siapa yang cinta kepadaKu akan bersamaKu didalam syurga"

Diantara sunnah-Sunnah beliau adalah berdoa disetiap aktivitas baik sebelum,sedang ataupun setelahnya.

Setiap Muslim hendaknya memperhatikan sunnah-sunnah ketika ia akan keluar rumah dan kembali/masuk ke dalam rumah. Misalnya saja doa yang diucapkan, memberi salam, dan lainnya.berikut ini adalah Bacaan Doa Ketika Keluar Rumah dan sedikit tambahan mengenai adab keluar rumah....

Bacaan Doa Ketika Keluar Rumah

Bismillahi tawakaltu ‘alallahi laa haula walaa quwwata illa billah 

Artinya:
“Dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan selain dari Allah.”


Doa lain yang diajarkan Rasulullah SAW yaitu:

Allahumma innii a’uudzubika an adlilla au udlalla, au azilla au uzalla, au azhlima au uzhlama, au ajhala au yujhala ‘alayya

Artinya:
“Dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari menyesatkan atau disesatkan; dari menggelincirkan atau digelincirkan; dari menganiaya atau dianiaya; dari membodohi atau saya dibodohi (orang lain).

Dengan membaca doa ini insya Allah kita akan selalu dilindungi oleh Allah swt selama berada di luar rumah. Sebelum keluar rumah hendaknya menentukan niat dan tujuan, serta memastikan barang bawaan tidak ada yang tertinggal.dan jangan lupa memberi salam kepada keluarga.

Bagi kaum wanita yang hendak keluar rumah harus memperhatikan hal-hal berikut:
  • Tidak diperkenankan memakai wangi-wangian/parfum,
  • Menutup aurat dan merapikan hijab/jilbabnya. Selain itu,
  • Haram bagi wanita berpergian tanpa izin orangtua/suami dan dilarang berpergian sampai tiga hari tanpa disertai mahramnya.
Diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri ra katanya : Rasulullah saw bersabda : “Haram bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat musafir, di mana perjalanannya melebihi dari tiga hari melainkan bersama ayah, anak lelaki, suami, saudara lelaki atau siapa sahaja mahramnya yang lain.” (H.R. Bukhari dan Muslim

Nah itulah sekilas mengenai Bacaan Doa Ketika Keluar Rumah dan sedikit adab-adabnya.